Vågsbunnen, Stølen, Marken, Nøstet og Klosteret: Mange trehus tett i tett utgjør en spesiell utfordring for person— og brannsikkerheten i Bergen sentrum.

Innen juni er omme, skal derfor 200 hus i disse fem såkalte brannsmitteområdene ha fått besøk av inspektører fra Bergen brannvesen og byggesaksavdelingen i Bergen kommune.

Den nye bybranngruppen er del av det nasjonale prosjektet «Brannsikring av tett trehusbebyggelse».

Målgruppen denne gangen er verken gamle trehus eller skorsteinshus, som lokale brannforeskrifter alt sikrer tilsyn med. Tvertimot skal andre bygninger i området inspiseres - en del for første gang på mange år.

Inspektørene skal ikke bare jakte på blokkerte rømningsveier og manglende batteri i røykvarsleren.

De vil også undersøke at bygningene er godkjent for det formålet de faktisk har, og at det ikke er foretatt urapporterte bruksendringer: For eksempel loft som er tatt i bruk som soverom, eller kjellere som er blitt ombygd til hybler - uten at Plan- og bygningsloven er fulgt.

Faktisk ble hele sytten av førti tilsyn sendt tilbake til byggesaksavdelingen for sjekk, etter at branngruppen gjennomførte et prøveprosjekt i desember og januar i Vågsbunnen/Lille Øvregate.

Prøveprosjektet førte til at flere fikk pålegg om tiltak, blant annet på grunn av blokkerte rømningsveier, mangel på røykvarslere og slokkingsutstyr.

— Inspektørene er blitt svært godt mottatt. Vårt inntrykk er at folk ønsker å rydde opp, sier brannsjef Helge Eidsnes..

INSPEKTØRENE KOMMER: Først til Hollendergaten og Vågsbunnen, så til Stølen, Marken, Nøstet og Klosteret. Den nye bybranngruppen skal undersøke 200 bygninger i disse fem brannsmitteområdene før sommerferien. Fra v. Rune Birkeland fra byggesaksavdelingen i Bergen kommune, overbrannmester Ronny Karlsen og feiemester Per Skarsvik.<p/>FOTO: JAN OVE BRAKSTAD.