— Prosessen helt frem til dagen før styremøtet ga inntrykk av at man ville forsøke å finne en løsning, og det ble signalisert veldig klart fra fagforbundets advokat. At man dagen etter fatter et slikt vedtak vitner om at man bruker makt på en utilbørlig måte. Det ble gjort for å skaffe seg formalgrunnlag for å få banken til å stenge foreningens konti, sier advokat Einar Drægebø.

— Pengene er det eneste maktmiddelet Fagforbundet har. Det har de ikke lagt skjul på i møter med oss.

Likevel legger ikke Drægebø skjul på at han ble overrasket over beslutningen.

— Det var i gang en prosess frem imot å klargjøre en del viktige ting både på lønns- og arbeidsforhold Deretter skulle medlemmene i brannkorpsforeningen ta stilling til spørsmålet. Og tilbakemeldingen fra Fagforbundet var positiv. Prosessen skulle være kort og grundig.

Men neste dag setter fylkesstyret foreningen under administrasjon og innsetter seg selv som styret for foreningen.

— Dette er maktarroganse av verste slag og hadde som årsak et ønske om å få kontroll med foreningens midler, sier Drægebø.

Han tror årsaken til at denne konflikten har fått utvikle seg slik den har skyldes frykt i Fagforbundet for at misnøyen skal spre seg andre deler av landet.

— De frykter for smitteeffekten og er engstelig for å miste deler av de plattformen de står på.

Drægebø mener LO-forbundene har et demokratiproblem. De har vedtekter for å kvitte seg med enkeltmedlemmer og fagforeninger.

— Men når en fagforening kollektivt ønsker å melde seg ut, er dette ikke mulig. Her må all utmeldelse skje individuelt. Dette i motsetning til alle fagforbund som ikke er tilsluttet LO.

— Fagforbundets forvaltning av demokratiet er både antikvarisk og sentralstyrt. Den overkjøringen som nå er gjennomført, bryter med det fagforeningen har stått for. Fylkesstyret i Fagforbundet er ikke villig til å rette seg etter det solide årsmøteflertall i de to fagforeningene sier. Heller ikke til det lovlig valgte tillitsmenn forfekter på vegne av sine medlemmer.

— Tror du på nye forhandlinger?

— Jeg tror det blir vanskelig. Nå er tilliten brutt. Det blir ikke lett å få medlemmene inn i Fagforbundet etter dette.

Om pengene som nå er sperret sier Drægebø:

— Det at deler av midlene er sperret betyr at verken forbundet eller fagforeningen har råderett over pengene nå. Etter min mening er det åpenbart at pengene tilhører medlemmene av brannkorpsforeningen. Vi skal nå vurdere hvordan vi skal forholde oss til bankens handlemåte.