Dei alvorlege manglane ved el-anlegget og anna brannsikring vil koste 400.000 kroner, skriv Sogn Avis.

Stiftelsen har UNI vedteke å gi hovedgården 100.000 kroner i brannsikringsmidlar.

Elektrisitetstilsynet har pålagt hovedgården å utbetra feila i løpet av sommaren 2003, skriv avisa.