— Vi har inne en søknad om driftstillatelse for et deponi for radioaktivt avfall i Sløvåg, og har tidligere satt spørsmålstegn ved avstanden mellom oljeanlegget og det planlagte deponiet, sier Per Strand, avdelingsdirektør for beredskap og miljø i Statens strålevern.

Utbyggingen av tunneldeponiet er i gang, men anlegget har ikke fått driftstillatelse.

Brannen i går vil få myndighetene til å se på saken på nytt.

— Vi vil se nærmere på det, ja. Vi liker ikke brann i nærheten av depoter med radioaktivt materiale, sier Strand.

Deponiet i Sløvåg skal brukes til radium som tas opp sammen med olje og gass fra havbunnen. Radium er et lavradioaktivt avfall som i dag oppbevares ved midlertidige lagre langs kysten.

Ikke radioaktiv forurensning

Flere lesere kontaktet i går Bergens Tidende med spørsmål om det kunne finnes radioaktivt materiale ved anlegget som ble rammet av eksplosjon. Dette ble avkreftet av Statens forurensningstilsyn og Statens strålevern.

Det er industrikonglomerat-selskapet Wergeland-Halsvik AS, sammen med bedriften Norse Decom AS, som har søkt om tillatelse til å ta imot, behandle og deponere lavradioaktivt avfall fra petroleumsindustrien i et nytt, underjordisk deponi.

Prosjektet er planlagt lokalisert på Skageneset, like ved tankanlegget som ble rammet av eksplosjon og brann i går formiddag.

Politisk flertall for lager

Gulen vant kampen om det nye sentraldeponiet i konkurranse med Sokndal i Rogaland, der den lokale motstanden var stor. Det politiske flertallet i Gulen har på sin side argumentert med at anlegget vil tilføre lokalsamfunnet millioninntekter, penger som blant annet er planlagt brukt til en flerbrukshall for innbyggerne i Gulen.

Skudd for baugen

Prosjektet fikk imidlertid et skudd for baugen da Statens strålevern for to år siden satte foten ned for planene, og krevde flere forhold bedre utredet.

Den gang uttalte avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern til BT at «det rett og slett ikke var gjort en god nok jobb».

Blant Strålevernets ankepunkter var at det ikke var avklart hvordan det lavradioaktive avfallet skulle støpes inn og hvordan anlegget skulle sikres godt nok mot inntrengere.

Strålemyndighetene krevde også mer informasjon om plasseringen i fjellmassivet kunne føre til avrenning til sjøvann og om sjøvann kan trenge inn i deponiet som er planlagt.