— Slik det ser ut så var brannen påsatt. Vi har ikke funnet noen andre mulige årsaker. Det er ingen andre brannkilder der brannene oppsto. Derfor må vi konkludere med at det var en høyst mulig årsak, sier lensmann Jan Ludvik Fosse ved Kvinnherad lensmannskontor til bt.no.

Folk fra Krimteknisk avdeling ved Hordaland politidistrikt utførte analysene sammen med folk fra lensmannskontoret.

Fosse forteller at de har sendt inn enkelte ting fra brannen til analyse hos Kriminalpolitisentralen.

— Vi har ingen opplysninger som tilsier at det er folk innenfra eller utenfra som tente på. Noe mer kan jeg ikke si nå.