— Det har vært brann oppe på et kjøkken eller kontor. Brannen er nå slukket, men vi gjennomsøker resten av bygget. Det har vært en del røykutvikling, sier vaktleder Geir Bø i Bergen brannvesen til bt.no klokken 1745. Haakonsvernveien 61 huser i dag administrasjonsbygget til Bergen Bildekk. Brannen startet i en kontordel av bygget som for tiden er ubrukt.

Etter alt å dømme var det ingen fare for at brannen skulle spre seg til dekklageret.

— Det var veldig godt, sier Robert Stendal i Bergen Bildekk.

Brannvesenet var raskt på stedet.

— Her er en stigebil, to brannbiler og en politibil, opplyste et vitne.

2211-tipser (MMS)
EIRIK BREKKE