KAREN R. TJERNSHAUGEN

— Brannen er under kontroll, men det gjenstår en del etterarbeid på stedet, opplyser Knut Skare, utrykningssjef i Bergen brannvesen, til Bt.no.

Brannen skal ha startet i isolasjonen til en varmeveksler. Åpne flammer sto ut av veggen bak og det var en kraftig røykutvikling. Bygget er eid av Rieber eiendom. Første etasje blir leid ut til Bergen Mekaniske Verksted, mens lokalene i andre etasje for tiden skal stå tomme.

— Bygget har fått en del skader i form av vegger som er brent og buet, sier Skare. Brannvesenet rykket ut med store mannskaper fordi det var problemer å få vann til stedet. En brannbåt var på stedet og pumpet vann opp fra Puddefjorden.

— Det er lagret en del gassflasker på den andre siden av bygget. Det ble derfor tatt ekstra forholdsregler, sier politibetjent Pål Samuelsson.

Brannvesenets utrykningssjef mener likevel disse var så langt unna at det ikke var noen reell fare for gasseksplosjon.