Brannen blusset sent i kveld opp igjen etter at helikopterne så ut til å ha slukket brannen tidligere på kvelden.

— Brannen har nådd havet og vil etter hvert slukkes der. Men hvis vinden snur kan det endre på seg, sier vakthavende ved Bergen Brannvesen klokken 8.30 søndag.

I går kveld jobbet 150 mann fra Forsvaret, 50 brannfolk, 30 fra Sivilforsvaret, og i tillegg politi og frivillige intenst for å stoppe storbrannen

En stund var det fare for at Knappskog skole skulle antennes.

— Den faren er nå avverget. Men brannen er fremdeles utenfor kontroll, fortalte da Per Stiegler, operasjonsleder ved Hordaland politikammer.

— Alle boligfeltene er i fare til tider dersom vinden snur. Det er derfor det er så farlig, Det er også opprettet en krisestab på Fjell rådhus, der en del evakuerte har søkt ly. Rådhuset har åpnet kjøkkenet med mat og stab, opplyser Per Stiegler.

Se bildeserien

Brannvesenet kjemper mot både vinden og flammene på Sotra.

Beboere på Fjæreide er evakuert og innlosjert i offentlige lokaler.

I 14-tiden lørdag sa vakthavende brannsjef Nils Anders Mæland på Sotra følgende til bt.no:

— VI har fremdeles en utfordring i Fjæreide. Helikopteret er i gang igjen. Og nå har vi også fått inn HV-mannskap fra Ulven. De skal bistå i bakkant av at helikopterdroppene.

Vinden gjør forholdene ekstra vanskelig i det knusktørre området.

— Vi liker ikke at vinden er sterk. Det brenner mye heftigere enn det så ut til tidligere i i dag, sier Mæland.

Tidligere i dag fortalte han dette:

— Vi kjemper fremdeles med like stor styrke, og prøver å slå ned brannen før den når bebygde områder.

Det brant da like i nærheten av husene på Fjæreide.

— Så lenge det brenner rundt husene, er det fare. Vår høyeste prioritet er å slå ned brannen der, sier Mæland.

Forsvaret må hjelpe

To helioptre ble rekvirert og satt inn i slokkingsarbeidet fra klokken 10 lørdag. I tillegg trådte 80 mann fra Heimevernet på Ulven til for å bistå utslitte brannfolk.

Stian A. Larsen
Stian A. Larsen
Stian A. Larsen
SCANPIX
Deisz, Ørjan