En kvinne på 55 år omkom i brannen i Ladegårdsgaten 4. august. Seks personer ble evakuert, ingen av disse fikk fysiske skader.

I en egenoppsummering av innsatsen, ført i pennen av varabrannsjef Karl Otto Nesdal, kommer det frem at det kunne ha gått verre.

Fikk begrenset brannen

«Brannen hadde potensiale for spredning til flere leiligheter men ble som følge av hurtig innsats avgrenset til den aktuelle brannleiligheten,» skriver Nesdal.

Meldingen om brannen kom like etter klokken fem om natten. Brannvesenet var på stedet med sin første bil seks minutter etter første telefon om brannen.

— Alle branner i denne typen leilighetskompleks eller i boligblokker kan i utgangspunktet spre seg, for eksempel via trappeganger. Denne brannen ble begrenset til en leilighetsbrann, sier Nesdal.

Motsatte seg evakuering

Det var en leilighet i første etasje som brant, og mens noen av brannfolkene begynte med kjøling gjennom vinduet utenfra, gikk to røykdykkere gikk inn i leiligheten i første etasje. Samtidig, mens de tok seg inn i rommet der det brant, sjekket røykdykkerleder et røykfullt naborom uten brann.

«Røykdykkerleder finner to personer sovende. Disse forstår ikke sin egen situasjon og motsetter seg evakuering. Røykdykkerleder må bruke mye energi, men får disse ut i sikkerhet like før rommet fylles helt av røyk», heter det i rapporten fra varabrannsjefen.

Nesdal vil ikke kommentere nærmere hva som skjedde, men sier generelt at det kan være situasjoner der folk ikke oppfatter alvoret i det som skjer av ulike grunner.

Tre minutter

Han konkluderer i rapporten med at kort utrykningstid og store ressurser i innsats, kombinert med innsatsen fra røykdykkerne, var avgjørende for at de to ble reddet ut i god behold.

— Innsatsen gikk som planlagt. Sammenlignet med mange steder i landet er de tre minuttene fra alarm til første bil på stedet, veldig kort tid. Det er langt innenfor forskriftskravene som gjelder, sier Nesdal til bt.no.

BT har tidligere skrevet om de to som oppdaget brannen. De to polske avisbudene opplevde at brannvesenet stilte dem mange spørsmål, og at de ikke ble tatt på alvor.

- De spør hvorfor jeg ikke er inne i bygningen, hvorfor jeg er der midt på natten, hvem jeg er. De spør om det samme flere ganger, og jeg forsøker å formidle at de må sende hjelp umiddelbart, sa Ewelina Kowalik til BT ettermiddagen etter brannen.

- Innenfor kravene

Nesdal påpeker at det bare gikk tre minutter fra brannalarmen gikk på stasjonene, til første bil var på stedet.

— Når man står midt i en hendelse, enten det er en trafikkulykke eller en brann, kan minuttene virke lange, sier han.

Han understreker at vaktoperatørene har en liste med spørsmål de stiller til innringere for å få oversikt over skadeomfanget.

— I slike situasjoner kan språkproblemer og dårlige linjer være en utfordring, sier varabrannsjefen.

Rapporten er skrevet på oppfordring fra DSB ettersom brannen fikk så alvorlige følger.

Nesdal beklager det tragiske utfallet brannen fikk.

— Det er svært beklagelig når noen omkommer i brann, men i denne situasjonen var det ikke mye vi kunne ha gjort for å unngå det, sier Nesdal.

Kan ha startet i noe elektrisk

Hva som var brannårsaken vil det aldri komme noe sikkert svar på.

— Det er gitt en foreløpig tilbakemelding om at mest sannsynlig klarer man ikke på teknisk grunnlag å påvise en sikker brannårsak. Til det er skadene i det sentrale brannområdet i leiligheten for omfattende, sier brannetterforsker Eirik Myge Daae ved Hordaland politidistrikt.

Politiet har likevel en teori om at brannen kan ha startet i noe elektrisk.

— Basert på funn som er gjort i arneområdet, kan det være en elektriskårsak, men kan ikke påvise det med sikkerhet, sier Daae.

Han understreker at det er ingen andre årsaker som fremstår som mer sannsynlige.

— Det er ingen opplysninger eller funn som skulle tilsi noe annet.