Gjennom imponerende innsats i over et døgn har store mannskapsstyrker og mange frivillige klart å hindre at hus og andre bygninger gikk tapt i en av de største skogbrannene i Bergen. Innsatsen har også resultert i at heller ikke verdifull skog, plantefelt eller kulturlandskap er blitt flammenes rov.

Det kan virke provoserende for alle de som har kjempet mot flammene i den store brannen, men det er et faktum at det er mye positivt å si om følgene av skogbrann.

Biologisk fornyelse

Slike branner fører til økt biologisk mangfold og biologisk fornyelse i det området som rammes. Skogbrann er en naturlig økologisk faktor. En slik brann frigjør en rekke næringsstoffer som fører til oppblomstring av arter. Både nye og gamle brannfelt er økologisk sett viktige i skogene våre. Mange arter med spesialisert økologi er helt avhengige av at det regelmessig brenner i skogen. Under strølaget i skogsbunnen ligger det frø. Når strølaget er brent bort — slik det også gjør ved bråtebrann - spirer frøene når det kommer godt med regn. Asken etter de avsvidde plantene utgjør meget verdifull næring til de nye plantene som vokser til der det har brent. Allerede om noen uker kan det derfor spire opp i de utbrent områdene bare det kommer godt med regn snart.

- Ingen katastrofe

Fagfolk fra Grønn avdeling i Bergen kommune var i går på befaring i et avsvidd område i Kattuglehøgda nord for friluftsområdet ved Myrdalsvatnet i Fana. Parksjef Sissel Lerum som var med på befaringen, sier til Bergens Tidende at brannen verken er en økologisk eller estetisk katastrofe.

— Det er mulig at mange trær kan klare seg. Alt tyder på at brannen har feiet meget fort over området og derfor ikke svidd særlig innover i barken på litt større trær. Stikkprøvene mine i dag viste at ved- og sevjelag på mange trær var intakt. Klarer barken seg, klarer trærne seg også. På den lokaliteten vi var, hadde jordsmonnet beholdt fuktigheten noen centimeter ned under den svidde overflaten. Det gir mulighet for spiring, sier Lerum.

FORNYELSE: Landbrukskonsulent Torleiv Skage i Grønn avdeling i Bergen kommune fastslår at det er fuktig noen centimeter ned under asken etter brannen, og dermed er det klart for økologisk fornyelse i skogen som har brent.
Foto: Bjørn Erik Larsen