Det bekrefter informasjonssjef i Bergen brannvesen, Jan Ove Brakstad, overfor Bergens Tidende. Huseiers ansvar — Vakttjenestefirmaet som anlegget var koblet opp til, fikk brannmeldingen opp på sitt display. Ringeklokkene som skulle ha varslet beboerne, ble ikke utløst. Ifølge Vakttjeneste skyldes dette en feil på alarmklokkeanlegget, sier Jan Ove Brakstad.Ingen i Vakttjeneste AS ønsket i går å uttale seg til BT. Jevnlig testet I ethvert hus der det bor folk har huseier ansvar for at varslings- og slokkingsutstyret fungerer tilfredsstillende. Hvis dette ikke er tilfelle, er det brudd på brannforskriftene. Det kan være straffbart. Daglig leder i selskapet som eier hybelbygget, Harald Fløysand, sa i går ettermiddag at han ikke visste om alarmklokkene var blitt utløst eller ei.- Jeg har forstått det slik at Vakttjeneste straks ville bli underrettet dersom det var noe i veien med brannvarslingsanlegget, sier han.Han understreker at brannvarslingssystemet i bygningen er blitt jevnlig testet.