Da bt.no besøkte byggeplassen fredag ettermiddag, spaserte anleggsarbeiderne på kanten av blikktaket, tolv meter over bakken. Sikkerhetsutstyr: Absolutt ingenting.

Et fall herfra ville blitt mer langt mer alvorlig for Brann enn et fall i divisjonene.

Dødelig fall

Arbeidstilsynet trekker gult kort og gir en alvorlig advarsel.

— Dette er et veldig klart brudd på sikkerhetsforskriftene. Mennene på bildene utsetter seg for alvorlig fare. Hadde de falt, kunne det godt endt med døden, sier overingeniør Vigleik Juvik i Arbeidstilsynet Vestlandet.

Byggherren Brann Stadion AS har et klart ansvar for å stoppe det livsfarlige arbeidet, sier han.

— Det har også entreprenøren, firmaet som arbeidsfolkene er ansatt i, og arbeidsfolkene selv, sier Juvik.

- Dårlig planlegging

Brann Stadion AS burde ha planlagt arbeidet bedre, mener han.

— Jeg ser det er stillas utenfor deler av taket, men hva hjelper vel det når arbeiderne beveger seg på andre deler av taket? spør han retorisk.

I dette tilfellet skulle hele taket vært sikret med rekkverk. Å bruke spole på ryggen, en slags livline, ville ikke vært tilstrekkelig, mener han.

Arbeidstilsynet vil inspisere byggeplassen så snart som mulig. Om ikke sikkerheten blir bedre, vil arbeidet bli stoppet.

Brann tar affære

Daglig leder Terje Reistad i Brann Stadion AS blir opprørt når han hører om arbeidsforholdene på taket.

— Fullstendig uakseptabelt! Jeg skal ta affære med en gang, sier han til bt.no.

Han sier han trodde at alle var forsvarlig sikret med spole.

Reistad opplyser at entreprenøren som samordner arbeidet på byggeplassen er Larsen Atterås og Brosvik AS, mens taket legges av firmaet Lars Jønsson AS.

Jon Tufto
Jon Tufto
Jon Tufto
Jon Tufto