Brannmeldingen kom klokken 16.53. Like etter klokken 17.30 ble den meldt slukket.