— Det har vært en brann eller branntilløp i hovedmotoren i maskinrommet. Brannen ble slukket av røykdykker om bord, bekrefter informasjonssjef Arild Sondre Sekse i HSD.

"Folgefonn" går mellom Hatvik i Os og Venjaneset i Fusa. Fergen er nå kommet til land og passasjerene har gått i land. Politi og brannvesen stod på kaien og ventet på fergen.

— Brannen ble raskt slukket. Etter alt å dømme startet den ved at olje har sprutet ut i motoren, forteller operasjonsleder Per Stiegler ved Hordaland politidistrikt til bt.no.

Det er satt ut brannvakt om bord. Den trafikale situasjonen håndteres ved hjelp av reservefartøyer, opplyser HSD i en pressemelding.

BRANN: M/F Folgefonn
FOTO: HSD SJØ