Hvis man tror at den gamle brannvarsleren som henger på portnerhuset nederst i bakken bare er til pynt, tar man feil. Svært feil. Den viste seg å være ualminnelig hørbar for alle som var kommet til sesongens siste dag på museet — den ulte og ulte, klagende og lenge. Det var så vi måtte spisse ørene for å høre: Kom ikke brannvesenet snart?

Selvfølgelig gjorde det det. Om ikke akkurat det hadde ligget i buskene utenfor museet, var i hvert fall Sandviken stasjon varslet på forhånd og var klar med to av de gamle bilene. Fett ville helst hatt hest og vogn, men motoriserte kjøretøyer er jo litt lettere å hanskes med.

Med andre ord: Det var heldigvis ingen ordentlig brann, selv om røkmaskinen på Repslagerhusets loft var skremmende effektiv. Røken tøt ut både her og der, men publikum tok hendelsen med sinnsro. Vi ser ikke bort fra at de hadde en anelse om sammenhengen - at dette var et av sesongavslutnings-innslagene. Og brannbiler og brannfolk blir alltid omfattet med interesse, så også i går. Siden kunne man interessere seg for gamle håndverk, gammelt leketøy og aldeles nye og ferske skillingsboller.

Så var det slutt for i år. Nå senker høsten seg over museet, men venneforeningen vil gjerne minne om at den er i live også i vinterhalvåret.

MUSEAL UTRYKNING: For en gangs skyld var det heldigvis røk uten ild da brannvesenet rykket ut til Gamle Bergen i går.<br/>Foto: ODDLEIV APNESETH