– Hallen var full av røyk, men brannen ble slukket i løpet av få minutter, forteller fakrikksjef Arvid Skogseide.

Det befant seg ingen mennesker i rubbhallen, og det skal kun være snakk om små materielle skader, ifølge fabrikksjefen.

Ansatte i nabohallen oppdaget brannen og slukket den selv. Bedriften har rundt 100 ansatte, og seks-sju av disse var til stede da brannen startet.

Fabrikken produserer livbåter, men den akutelle hallen blir kun brukt til lagerhall og montering.

Skogseide kjenner ikke til brannårsaken, men tror den kan skyldes en selvantennende herdertype som brukes i polyester.

–Vi regner med å fortsette med normal drift i dag, sier fabrikksjefen.