Brannen brøt ut i et soverom i 2. etasje. Hele etasjen skal ha vann— og røykskader. En mor og fire barn i alderen 3-8 år oppholdt seg i huset da brannen brøt ut.

Politibetjent Geir Hatland sier at brannårsaken fremdeles er ukjent, men det spekuleres i at det kan ha vært barns lek med ild som utløste brannen. Moren i huset kunne ikke si noe om hvordan brannen starter.

Brannen ble meldt kl. 10.10. Bare to minutter senere var politiet på plass. Der så de mye røyk, men ingen flammer. Naboene meldte at huset da var tomt.

Kl. 10.30 ble brannen meldt slukket. Alle de fire barna, samt mopren, ble sendt til lege for sjekk.

Vakthavende brannsjef i Bergen, Harald Skaalvik, sier til Bergens Tidende at det er brannskader i 2. etasje. Grunnet bruk av mye vann i slukkingsarbeidet, er det også oppstått vannskader.

Nabohusene har trolig sluppet unna røyk- og vannskader.

ØRJAN DEISZ