Ulykken skyldtes at det ble dannet en eksplosiv blanding av brennbar gass og luft inne i tank 3, og var resultat av en kjemisk eksplosjon etter at denne blandingen ble antent.

Brann i luftfilteret

Det konkluderer konsulentfirmaet Gexcon i rapporten de i dag la frem på en pressekonferanse på politihuset i Bergen. Gexcon, som driver kartlegging av eksplosjonsfare og gir råd om sikring, har gransket ulykken på oppdrag fra politiet.

Selvantennelse og en påfølgende glødebrann i kullet i luftfilteret, har trolig antent den eksplosive gassen i tanken. Selvantennelsen skyldtes svovelholdige organiske forbindelser.

Vitner så røyken fra filteret flere timer før eksplosjonen, men trodde det var vanndamp. Luftfilteret i tanken ble installert i november 2006. Kullet ble skiftet 1-2 dager før ulykken.

Vest Tank mistenkt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har funnet avvik hos Vest Tank og brakt disse opplysningene videre til politiet.

Saken er fremdeles under etterforskning. Av den grunn vil verken direktoratet eller politiet gå i detaljer om avvikene. Men avdelingsdirektør Tom Ivar Hansen i DSB slo i dag fast at eksplosjonen kom som følge av den ureglementerte driften.

Blant annet skal Vest Tank ha nøytralisert avfall i tanken ved hjelp av syre, noe DSB ikke var kjent med.

– I ettertid kan jeg si at vi selvsagt ikke ville godkjent en slik fremgangsmåte dersom vi hadde vært kjent med det, sa Hansen til bt.no da rapporten ble lagt frem.

Last ned hele rapporten her (PDF-fil)

Direktoratet var på befaring ved anlegget i fjor høst.

– For å si det diplomatisk: Vi har sett anlegg i bedre stand, sier Hansen.

Daglig leder i Vest Tank, Jostein Berland, og selskapet som sådant, har nå fått status som mistenkt av politiet. Berland fikk formelt status som mistenkt for brudd på brann— og eksplosjonsvernloven etter å ha vært inne til politiavhør tidligere denne uken.

Advokat Per Magne Kristiansen, som representerer Vest Tank, sier Berland er innstilt på å svare på kritikken.

– Foreløpig skal jeg ikke si annet enn at det er en annen side ved denne historien. Berland har bare gitt en åpen politiforklaring så langt, og er innstilt på å svare på de konkrete punktene som er reist av DSB, sier Kristiansen.

Merkes fremdeles i Sløvåg

Eksplosjonen i Sløvåg skjedde klokken 10 på formiddagen, 24. mai. Ifølge øyenvitner var det bare flaks som gjorde at ingen omkom i eksplosjonen og den etterfølgende brannen. De to tankene som gikk i lufta inneholdt rester av skyllevann fra tankbåter.

Disse restene ble spredt rundt på området, og skapte store luktplager for lokalbefolkningen. I juni ble flere personer sykmeldt med oppkast, sår hals og svimmelhet som følge av lukten.

Siden det ennå ligger rester igjen fra eksplosjonen, kommer fremdeles lukten innimellom tilbake i området rundt Sløvåg.

Øystein Larsen i konsulentfirmaet Gexcon la i dag frem rapporten etter Sløvåg-ulykken i Bergen.
Rune Christophersen (MMS)
Lensmann i Masfjorden, Ivar Holmaas, ville ikke gå i detaljer om etterforskningen på dagens pressekonferanse, men bekrefter at Vest Tank er formelt mistenkt.
RUNE CHRISTOPHERSEN (MMS)
MISTENKT: Jostein Berland, daglig leder i Vest Tank, har vært til politiavhør denne uken. Til venstre Gulen-ordfører Trude Brosvik.