Trolig er det en feil i det elektriske anlegget som førte til røykutvikling fra bilen. Både politiet og brannvesenet rykket ut. Brannen ble slukket etter kort tid.

JULIA PERELSTEIN (MMS)
JULIA PERELSTEIN (MMS)