— Det har brent i en høyspentmast ved Krohnåsveien 50. BKK er nå på stedet å jobber med saken. Tre-fire husstander er uten strøm, men vil trolig ha den tilbake i løpet av to til fire timer, sier Inger Myrtveit ved operasjonssentralen i Hordaland politidistrikt.

— Kabelen er nå strømløs, og vi har dratt fra stedet. Strømledningen hadde delt seg, men den utgjør ingen fare nå, opplyser Bergen brannvesen.

Politiet fikk melding om brannen klokken 19.34.