Brannen i Skivebakken 16 ble meldt klokken 13.27, og var ifølge huseieren slokket før brannvesenet kom til stedet.

Etter det Bergen brannvesen opplyser, skal det ha oppstått tett røyk i huset som følge av en feil i det elektriske anlegget.

Huseieren mener imdlertid brannen skyldtes at det lå brennbart materiale på en komfyr som barn må ha kommet til og slått på.

Særlig tett skal røyken ha vært i kjelleren.

Rune Nielsen