Rett før klokka 21.00 vart det observert røyk frå eit av tilbygga til skulen.

Brannvesenet kom raskt til, og fekk konstatert at det var ein ulmebrann i bygget. Brannen kom fort under kontroll. Det vart konstatert mindre skader på golv og vegger.

I kveld var det uklart om brannen eller vannet frå slokkinga hadde gjort skade på tilstøtande klasserom eller andre deler av bygget.

Årsaka til brannen er ikkje kjent.