— De to bilene smalt i hverandre fem hundre meter inn i nordgående løp, sier operasjonsleder Ragnar Lyssand ved Hordaland politidistrikt.

Den ene bilen begynte å brenne i sammenstøtet, men brannen ble raskt tatt hånd om.

Det var ingen passasjerer i bilene, og begge førerne vil bli kjørt til Haukeland universitetssykehus. De fikk begge lettere skader.