• Vi opplever ofte at personer ikke forstår hvorfor de har havnet i politiarresten, sier stasjonssjef Rune Solbakken.

Solbakken leder Sentrum politistasjon og er formelt ansvarlig for politiets sikkerhetsarbeid under Brann-kamper. Han vil ikke gi noen beklagelse til Stian Kaurel, som i gårsdagens BT hevdet at han urettmessig ble plassert på glattcelle i 14 timer.

Den 30 år gamle Brann-supporteren ble angrepet av en Vålerenga-tilhenger like før seriekampen søndag. Både Kaurel og den voldelige VIF-fanen havnet i politiarresten, noe Kaurel opplevde som et overtramp fra ordensmakten.

— Vi har ikke sjekket alle detaljene, men denne saken fremstår ikke som uvanlig. Når vi innbringer noen for beruselse, hender det ofte at vedkommende ikke forstår eller er uenig i grunnlaget for innbringelsen. Det er viktig å huske at vi plasserer enkelte i arresten for å ivareta deres interesser og sikkerhet, sier Solbakken.

Kaurel hevder han hadde drukket fire halvlitere før kampen. Han ble innbrakt etter Politilovens paragraf 9. Der heter det blant annet:

«Politiet kan innbringe enhver som på grunn av beruselse forårsaket av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler forstyrrer den offentlige ro og orden eller den lovlige ferdsel, forulemper andre eller volder fare for seg selv eller andre. (...) Ingen må holdes i arrest lenger enn nødvendig og ikke i noe tilfelle lenger enn til vedkommende er blitt edru.»

— Hva vil politiet gjøre overfor Stian Kaurel?

— Hvis han ønsker å vite mer om saken sin, får han henvende seg til oss. Han er hjertelig velkommen, sier Solbakken.

Stian Kaurel mener han allerede har bedt politiet om en forklaring.

— Jeg henvendte meg i vakten like etter at jeg ble løslatt. De ba meg forlate politihuset, ellers ville jeg havne i arresten igjen, sier Kaurel.

Han har tatt kontakt med advokat og vil rette en formell klage på politiets opptreden.

Silje Katrine Robinson