— Heldigvis sperret den ikke portene, så brannbilen kom seg ut. Det viste seg at røyken kom fra bremsene, som hadde hengt seg opp. Vi kjølte ned bremsene, og fikk stanset røyken, forteller underbrannmester Jan Henning Fossedal.

Bussen ble slept til verksted, mens passasjerene ble flyttet over i en annen buss.