Med en fremgang på 9,2 prosentpoeng, i forhold til kommunevalget i 1999, til 25,5 prosent befester Fremskrittspartiet og Knut Hanselmann seg som Askøys nest-største parti.

Arbeiderpartiet gjør også et meget godt valg og går frem 5,3 prosentpoeng til 32,5.

Alle de andre partiene taper oppslutning. Størst er tilbakegangen for Kristelig Folkeparti som mister 8,2 prosentpoeng og blir stående med tillit kun fra 6,9 prosent av de som har avgitt stemme.

Høyre går bare tilbake med 1,1 prosentpoeng fra forrige kommunevalg til 14,3 prosent. Men i forhold til stortingsvalget for to år siden, faller partiet med hele 8,2 prosentpoeng.

SV på Askøy makter ikke å følge den nasjonale trenden med stor fremgang. Askøy-SV mister 3,0 prosentpoeng og står med 12,1 prosent.