MARIT BEATE KASIN

— Brakkvannet skyller vekk saltet som naturlig har blitt impregnert i tømmeret opp igjennom tiden. Dette setter fart i forråtnelsen, sier Einar Mørk, arkitekt i Stiftelsen Bryggen.

På oppfordring av Riksantikvaren har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) satt i gang faste målinger på Bryggen. - Målet er å avdekke hvor stort problemet er, og overvåke hvor mye ferskvann bygningene blir utsatt for, sier Lars Golmen i NIVA. Det er mest problematisk ved høy flo og mye nedbør, slik vi har hatt den siste tiden.

Einar Mørk forklarer problemet med at mange av de gamle bygningene har sunket, og at de nå ligger lavere enn de gjorde før. I tillegg er massene i grunnen så åpne at vann lett siver gjennom, og vannet strømmer inn i stikkene.

Forskere fra mange ulike fagfelt har nå gått sammen for å bedre vernet om den gamle kulturarven. Prosjektet begynte i 2001. NIVA skal delta i ved å ta ukentlige vannmålinger tre steder på Bryggen. Resultatene fra målingene skal brukes i vedlikeholdsarbeidet av havnebebyggelsen.

— Det er utrolig spennende å jobbe sammen tverrfaglig. Til jul skal alle forskerne legge frem sine resultater. Det er viktig at vernet av bygningene blir best mulig, sier Mørk.