Skadene på bygget er for omfattende til at den kan tas i bruk, skriver rektor Ole Henry Halleraker på skolens hjemmeside.

Brakken, som kun har vært i bruk i ett år, ble stengt torsdag 30. august. Dermed ble det enda trangere på den allerede overfylte skolen.

— Svært leit

Så å si alle elevene har byttet klasserom etter dette for å få kabalen til å gå opp. Disse klasserommene skal de beholde inntil videre.

  • Vi har alle sett frem til å ta paviljongen i bruk igjen, og jeg synes det er svært leit at vi fortsatt må ha det trangt på skolen. Men ledelsen, lærene og resten av personalet skal gjøre det beste ut av situasjonen, skriver rektor.

Nye brakker forsinket

Han skal i dag møte kommunaldirektør Anne-Marit Presterud, sammen med tillitsvalgte på skolen, verneombud og FAU-representant. De skal diskutere alternative løsninger for hvordan undervisningen kan orgeniseres best mulig nye paviljonger er på plass om cirka tre måneder.

FAU-leder Mario Auran er kritisk til at brakken likevel ikke kan brukes.

— Det synes jeg ingenting om. Den kommer fra Smørås skole, og skulle havært i orden, sier han.

Belastning

Da lekkasjen ble oppdaget, antok man at brakken skulle være klar igjen etter to uker med reparasjoner og forbedringer.

— At det ikke stemmer, er fryktelig leit. Nå begynner dette å bli en stor belastning for lærere, stab og til dels elever. Igjen må Nattland skole omorganisere sine dager og timeplaner, noe som igjen fører til ustabilitet, sier FAU-lederen.

- Hva synes du om måten kommunen har behandlet Nattland skole på?

— Dette gjelder veldig mange skoler i Bergen. Det skyldes elendig vedlikehold. En ting er at de reagerer nå, det skulle bare mangle. Dette er vedlikehold som skulle vært gjort, og som fører til at vi er i situasjonen vi er i nå. Det er vanskelig som foreldre å ta inn over seg at kommunen ikke har sett bedre til byggene sine, sier Auran.

Nattland skole skal rives. I mellomtiden skal alle elvene flyttes over i brakker ved Sædalen skole. Disse skulle stått ferdig til skolestart, men er forsinket.

Fant ikke årsaken

Brakken, som nå er stengt, kom opprinnelig fra Smørås skole. Det er funnet fuktskader og råte i bygget, men årsaken er ikke funnet. Derfor kan ikke brakken åpnes igjen.

— Vi kan ikke begynne med reparasjoner som kan dra ut i tid. Det som er viktig å finne gode fasiliteter for ungene. Ingen skal føle seg usikre på om bygget er helseskadelig, sier Liv Røssland (Frp), byråd for eiendom og finans.

Årsaken til at brakken er i så dårlig stand, er ikke funnet.

— Vi må selvfølgelig finne ut hva som har skjedd med denne paviljongen, som har vært oppgradert. Det var meningen at den skulle brukes til vi får de andre paviljongene på plass, sier byråden.

Fuktskader og råte

Hun forteller at det har vært lekkasjer i bygget tidligere, men at disse er reparert.

— Vi har funnet fuktskader, og noe råte, men vi finner ikke uthvor det kommer fra. Dermed er det ikke bare å skifte takkledning, problemet er altfor omfattende.

- Hva har du å si til foreldrene på Nattland som nok en gang opplever usikkerhet rundt byggene på skolen?

— Det er forferdelig. Samtidig har vi vært veldig klar på at de skal være sikker på at kommunen og vi som politikere ikke holder noe skjult eller forsøker å dekke over noe. Derfor er det viktig for oss å vise at vi tar dette på alvor, og forsikrer oss om at undervisningsrommene elevene har er forsvarlige.

Hva synes du om kommunens håndtering av skolebyggene i Bergen? Si din mening her: