— Jeg fløy ut av stolen og ble liggende på gulvet i bilen, forteller Paal Asbjørnsen, som var 16 år da ulykken skjedde i fjor høst.

Paal hadde blitt hentet av Bergen Taxi hjemme i Hylkje for å bli kjørt til skolen. Sjåføren sørget for at rullestolen ble festet i gulvet i bilen, men Paal selv ble ikke festet. Ved Eikås måtte sjåføren bråbremse fordi en bil kom kjørende rett ut foran drosjen.

Ambulanse ble tilkalt, og Paal ble kjørt til Haukeland universitetssykehus. Legene konstaterte brudd i begge beina, samt lårbensbrudd.

— Det gjorde ganske vondt, forteller Paal, som i seks uker hadde begge beina i gips.

J eg er redd for at det kan skje igjen, og da er det ikke sikkert smellen er så liten

- Alvorlig hendelse

Paals mor, Anne Gro Asbjørnsen, kontaktet taxiselskapet etter ulykken og etterspurte retningslinjer for sikring av rullestolbrukere i bil.

— Jeg fikk aldri noe svar, sier hun.

Hun søkte hjelp hos Foreningen for Muskelsyke, som engasjerte seg ved å kontakte samferdselsavdelingen i Hordaland fylkeskommune.

— Det går ikke an at en næring har konsesjon til å drive transportservice og så fester de ikke den de skal transportere, sier Alf-Are Skog, leder i Foreningen for Muskelsyke i Hordaland og Sogn og Fjordane.

«Slike hendingar som dette skal ikkje skje, og me ser alvorleg på hendinga», skrev fylkeskommunen til Bergen Taxi i sommer. De krevde en redegjørelse for hvilke retningslinjer selskaper har for sikring av passasjerer i bil, og for opplæring av sjåfører.

Etter først å ha kontaktet selskapet via telefon og e-post, ba fylkeskommunen om snarlig svar på brevet. Det gikk to måneder før Bergen Taxi svarte på hendelsen.

- Beklagelig

  • Det er svært beklagelig, sier daglig leder i Bergen Taxi, Jan Valeur, om hendelsen.

Han understreker at han ikke kjenner detaljene i saken, og at han først fikk kjennskap til saken gjennom fylkeskommunen.

— Ansvaret for å følge regelverket ligger hos den enkelte løyvehaver og drosjesjåfør, sier Valeur.

Han sier selskapet jevnlig kurser sine sjåfører, og at høstens samling vil ta for seg nettopp sikring av kunder.

Ifølge Valeur finnes det ikke et eget regelverk for sikring av rullestolbrukere, men generelt har sjåfører ansvar for å sikre mindreårige i bilen. Kravene til sikring varierer med type kjøretøy, og det stilles strengere krav til privattransport enn offentlig transport.

Vil unngå at det skjer igjen

Lederen i Foreningen for Muskelsyke ber taxisjåførene bruke sunn fornuft.

— Man kan ikke bare sette en rullestol i bilen og kjøre av gårde i håp om at det ikke skjer noe. Sjåførene må se til at den de transporterer er forsvarlig sikret, ikke minst når det gjelder barn, sier Skog.

Foreningen har eksempler på at lignende ulykker har skjedd før.

— Jeg er redd for at det kan skje igjen, og da er det ikke sikkert smellen er så liten. Jeg er like redd for at det skal skje med andre barn, sier Anne Gro Asbjørnsen.

Hun sier hun ikke er ute etter sjåføren som kjørte sønnen den aktuelle dagen.

— Mitt ønske er lov og forskrifter som sikrer at personer i rullestol sikres godt nok. Dagens regler er ikke gode nok, mener Asbjørnsen.