50-åringen var ute på byen en julikveld i fjor, sammen med venner og noen andre han ikke kjente. På Zachariasbryggen kom han i klammeri med en av disse personene, og det endte med at 50-åringens høyre arm ble brukket.

Armbruddet var komplisert, og på Haukeland sykehus fikk han satt inn 13 skruer i armen under operasjon.

Ti dager senere anmelder 50-åringen mannen han kranglet med for å ha brukket armens hans. Ifølge anmeldelsen tok mannen tak i armen hans og slo den mot noe hardt slik at underarmsbenet brakk.

Falt i bakken

Problemet var at ingen av vitnene på stedet kunne bekrefte 50-åringens historie. Derimot forklarte vitnene at 50-åringen og mannen kranglet og skubbet hverandre, før de falt i bakken og havnet oppå hverandre.

Retten mener at armbruddet skyldes fallet, og at 50-åringens forklaring dermed er uriktig. Rettet mener det er «svært påfallende at tiltalte, først etter samtalen med leger flere dager senere, husket at armbruddet ble påført ham på denne måten».

50-åringen har selv forklart at han var beruset, men ikke overstadig beruset. Retten mener derfor det er «underlig» at han først husket detaljene om bruddet senere.

Tre måneder fengsel

Ifølge 50-åringen anmeldte han forholdet fordi han var sint, ikke for å få dekket legeregninger og fysioterapi. Retten mener derimot at 50-åringen hadde motiv for anmeldelsen, siden økonomisk erstatning var en del av denne.

Av Bergen tingrett ble mannen dømt til seks måneder i fengsel, hvor halvparten er betinget.

I straffeskjerpende retning ble det lagt vekt på at anmeldelsen gjelder et alvorlig straffbart forhold som ville medført ubetinget fengsel for mannen.

I formildende retning påpeker retten at 50-åringen ble påført et komplisert armbrudd og betydelige smerter. Dommen ble avsagt under dissens.