De to mennene ville inn på puben, mens vaktene ikke ville slippe dem inn. Det endte med at den ene mannen ble lagt i bakken av vaktene.