For å få slutt på bråk fra utleiehus, ønsker Sydnes og Nøstet velforening at huseierne skal få bøter når leietakerne bråker.

— Her har vi et typisk studenthus, sier Tormod Carlsen, leder i velforeningen. Klokken er 23 fredag kveld. Flere vinduer i huset han passerer står på vidt gap. I annen etasje er det full fest. Noen har nettopp krabbet inn igjen etter å ha sittet i vinduet. En står fremdeles i vinduskarmen.

— Hvis sentrum skal være et sted å bo også for småbarnsfamilier og eldre, må folk ta hensyn. For eksempel ha vinduene igjen selv om det er varmt, sier Carlsen. Han kjenner til at en småbarnsfamilie nettopp har flyttet fra huset hvor det er fest.

Forverring siste år

Carlsen har ledet velforeningen som dekker området fra Jonsvollkvartalet til Johanneskirken i 11 år. De siste fem årene har han merket en negativ utvikling når det gjelder omfang av bråk fra utleiehus.

For å få bukt med bråk fra utleiehus, forslår velforeningen følgende:

  • At politikerne ansvarliggjør huseierne.
  • At politiet vurderer å gi oftere bøter, i stedet for advarsler.Carlsen mener at det i dag for ofte gis advarsler.

— Hvis politiet hadde bøtelagt med for eksempel 2000 kroner per snute, ville det spredt seg, og virket preventivt.

I dag opplever velforeningen at det er vanskelig å få tak i huseierne. Carlsen ønsker at huseiere som leier ut til bråkmakere, også bør straffes.

— Hva med å bøtelegge huseierne, foreslår han.

Gro Berge, politiadvokat i Hordaland politidistrikt, mener det kan bli vanskelig.

— Det finnes ikke hjemmel for å bøtelegge dem som eier husene, sier hun.

Regler i oppgangen

I tillegg til økt bruk av bøter, ønsker styret i velforeningen at alle utleiehus skal ha ordensregler i oppgangen. Velforeningen vil be kommunen og politiet utarbeide forslag til en punktliste.

Der skal leietakerne gjøres oppmerksomme på hvilke regler som gjelder i nabolaget. For eksempel når man må være stille.

Ikke alle har troen på at en liste med regler for nabolaget, vil gi resultater.

I trappen utenfor et annet utleiehus samme fredagskveld, sitter seks-syv personer og prater. De har stukket ut fra festen innenfor for å ta seg en røyk eller litt frisk luft. Foreløpig er volumet lavt.

— Folk vil ikke bry seg om en lapp i oppgangen når det er fest, sier Sigrid Kaupestad. For å motvirke bråk, mener hun det hadde vært mer effektivt med politi.

— Hvis politiet hadde kommet, hadde folk blitt stille. Det hadde også hjulpet hvis naboer sa ifra. Man har respekt for naboer, mener Kaupestad. Studentene på trappen mener de er stort sett flinke til å ta hensyn.

— Hvis noen hadde sagt vi skulle tatt det mer med ro, så hadde vi gjort det, sier førskolelærerstudent John-Ove Johansen.

Vil ha forslag til regler

Sydnes & Nøstet velforening vil be om å få møte politikere, representanter fra politiet og Universitetet i Bergen. Møtet vil være i forbindelse med studiestart til høsten.

Carlsen ønsker innspill fra beboere i sentrum på hvilke regler en slik liste bør inneholde.

Hvilke regler bør gjelde for beboere i sentrum? Er det mye bråk i sentrum? Si din mening i feltet under!

Paul S. Amundsen
Paul S. Amundsen