Helt eller delvis omgjøring av kjøkkenreformen står høyt på listen over krav som Frp vil ha innfridd for å støtte et Høyre-sentrumsbyråd.

Advarsel fra KrF-byråd

KrFs byråd for helse og sosial, Helen Fløisand, har stått ansvarlig for å gjennomføre reformen. Hun advarer mot å bråstoppe midt i omleggingen.

— Jeg har kjempet denne saken frem. Sett fra mitt ståsted er det veldig, veldig vanskelig å gå tilbake til den gamle kjøkkenordningen.

— Synes du det er uklokt av KrF å bøye av for et slikt krav fra Frp?

— Jeg deltar ikke i noen forhandlinger og vil ikke kommentere hva som skjer der. Men som fagbyråd vil jeg si at det må ikke skje. Vi må heller jobbe for å forbedre de ordningene vi står i ferd med å innføre, sier Helen Nordeide Fløisand.

- Bortimot umulig

Prosjektleder Håkon Gjelsvik er helt på linje med byråden sin. Både økonomisk og juridisk fortoner det som bortimot umulig å reversere reformen, understreker han.

— Hva vil det koste?

— Siden reformen ble vedtatt har vi fått 11 nye eller ombygde sykehjem uten eget produksjonskjøkken. Flere av disse sykehjemmene ligger så trangt til at det ikke lar seg gjøre å utvide med 200 kvadratmeter, som er størrelsen på et moderne produksjonskjøkken. Da blir det i så fall å bygge om beboerrom. Noen sykehjem har et gammelt kjøkken som kan rustes opp.

Kostnaden ved det hele er vanskelig å anslå, men det dreier seg om flere hundre millioner kroner, sier Gjelsvik.

- Lønnsom

I tillegg koster det mer å drive matstell for byens eldre og pleietrengende etter gamlemåten der hver institusjon har sitt eget kjøkken. Reformen er beregnet å spare kommunen for 30 millioner årlig. 50 kokker ble overflødige. Meningen var at ledige hender skulle over i pleie.

Selve reformen har også kostet sitt i form av ombygginger og opprustinger av mottakskjøkken og postkjøkken. Om lag 35 millioner er brukt så langt.

— Hvis vi setter det hele i perspektiv er den utgiften inntjent i løpet av et år. Jeg vet ikke om noe mer lønnsom omorganisering i offentlig sektor, sier Gjelsvik.

- Fersk mat hver dag

Frps gruppeleder Liv Røssland medgir at det kan by på praktiske vansker å gjeninnføre gamleordningen fullt ut, siden noen sykehjem er bygget uten kjøkken:

— Men målsetting er å komme tilbake til en ordning der alle sykehjem får nylaget mat hver dag. De som ikke har eget kjøkken kan få fraktet maten fra andre, sier Liv Røssland.