Det er ennå for tidlig til å slå fast det endelige resultatet av årets jakt på Europas største villreinstamme. Jakten ble avsluttet søndag, og jaktkortene er ennå ikke kommet i retur fra jegerne. Først om tre-fire uker er materialet kommet inn slik at fasit kan settes opp. Men et inntrykk har dannet seg av hvordan årets jakt har forløpt:

Villreinen opptrådte helt annerledes i år enn den har gjort de par-tre siste årene. Da var dyrene i stor grad samlet i storflokker i sør— og østlige strøk av Vidda i jaktperioden på grunn av sør-sørøstlig vind.

Endret atferd

I år var det mye nordvestlig og nordøstlig vind i løpet av jaktperioden. Det førte til at dyrene i lange perioder var å finne i områder nord og øst i Buskerud og nordvest i Hordaland. I tillegg var dyrene i år spredt over store områder og i mindre flokker. Dette førte til mindre jegeransamling og dermed bedre jaktmuligheter.

Bra i Hordaland

Når det gjelder jaktutbyttet, ser det ut til å bli bra Vidda sett under ett. Men utbyttet varierer fra område til område. I Hordaland har det vært en rimelig bra jakt. Det samme er tilfellet i Vinje, mens det har vært jaktet noe i Nore/Uvdal og lite i Tinn.

Kvoten i år var satt til 5000 dyr pluss en kalv på hvert voksenkort. I fjor var kvoten på 11.500 dyr. Da ble det felt 2685 dyr.

I jegerkretser har det vært debatt omkring årets kvote. Ved en flytelling i juli i år ble det funnet 6897 dyr. Av disse var 1776 kalver. Mange mente at et godt jaktresultat av en kvote på 5000 dyr, ville tvinge frem fredning av villreinen neste høst. Det blir neppe aktuelt.

Færre enn kalvetilveksten

Sekretær for villreinutvalget for Hardangervidda, Svein Erik Lund, sier det slik til Bergens Tidende:

— Personlig tror jeg det i årets jakt er felt færre dyr enn de 1800 kalvene vi fotograferte ved flytellingen i sommer. Vi snakker uansett ikke om en enorm felling i forhold til kvoten. Og det er overhodet ikke snakk om en utrydning av villreinbestanden på Hardangervidda, sier Lund.

Han bekrefter at reinen i år oppholdt seg i områder den ikke har vært om høsten de siste årene. Blant annet sto det mye dyr i Dagali der de ikke har vært siden i slutten av 80-tallet.

Også i Vivelid-området sto det dyr i lang tid i høst - noe den ikke har for vane i jaktperioden.

Forsvarlige jegere

Oppsynet har lite å utsette på jegermoralen. I en pressemelding fra naturoppsynet heter det at det i år bare er registrert fire lovbrudd (mot 17 i fjor). De fire forholdene går på felling av for stort dyr i forhold til kontrollkort, jakting på feil område (statsallmenning), løshund og ulovlig motorferdsel. Dette viser - ifølge naturoppsynet - at langt de fleste jegerne jakter forsvarlig. Ingen jegere er tatt for inhuman jakt. Oppsynet har også i år observert en del skadde dyr. Det viser seg at skadde dyr ofte kan gå langt etter at de er skadde. En del jegere kan bli flinkere til å gjennomføre skikkelig ettersøk etter at dyr er påskutt, heter det i pressemeldingen.

KLAR FOR VINTEREN er disse bukkene som beiter i et tynt lag med puddersnø.
ARKIVFOTO: EIRIK VEIGÅRD, SCANPIX