Dei opplever hjelp og støtte frå kollegar og leiarar, og gir bra skår på sosialt klima.

Mange av dei 651 som svara i granskinga etterlyser betre opplæring i høve til arbeidsoppgåvene, og dei ønskjer betre innsats innan førebygging og handtering av konfliktar.