Det er god sykkelvei på hele strekningen fra Haugastøl til Finse.

Av sikkerhetsgrunner blir bilister oppfordret til å parkere ved Haugastøl stasjon og ikke kjøre innover Rallarvegen mot Storurdivatn.

På strekningen Finse — Fagernut - Hallingskeid er det bra sykkelvei. Det er en snøfonn ved Fagernut og et par kort snøfonner mellom Fagernut og Hallingskeid.

Også strekningen Hallingskeid - Vatnahalsen/Myrdal er det god sykkelvei, men noe grovt veidekke i bakken før Vatnahalsen hotell. Vær varsom gjennom Kleivagjelet!

Det er ikke rekkverk mot elven slik at syklene bør trilles gjennom gjelet. Pass på barna! Fra Myrdal/Vatnahalsen til Flåm er det bra vei, men noe ujevnt i Myrdalsvingene.