Den store lysbøyen ble satt opp ved undervannskjæret som Rocknes trolig traff da den forliste 19. januar 2004.

I dag fikk Kystverket beskjed om at bøyen hadde flyttet seg, og nå ligger ved Bjorøy.

— Høyst sannsynlig har den slitt seg i vinden. Vi jobber nå med å sende en av båtene våre til Vatlestraumen for å plukke opp bøyen. Jeg regner med at det blir gjort i løpet av dagen, sier overingeniør Geir Skaret i Kystverket, avdeling Haugesund.

— Utgjør bøyen noen fare for skipstrafikken når den driver rundt?

— Det kan jeg ikke se. Jeg regner med at det fortsatt er lys i bøyen, slik at passerende båter ser den, sier Skaret.