Fløystad mener at kjendisadvokaten Meltzer skal bøtelegges for brudd på straffelovens paragraf 390 a, der det heter at "den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd krenker en annens fred".

Tilpasset inntekten

Grunnlaget er uttalelser Bjørn Meltzer skal ha kommet med til en taxisjåfør som var vitne i Lindås-drapssaken, der Meltzer var forsvarer for en av de siktede. Uttalelsene skal ha kommet mens taxisjåføren kjørte Meltzer hjem fra byen en kveld.

Meltzer var i utgangspunktet siktet for trusler mot sjåføren, men statsadvokat Gunnar Fløystad har henlagt trussel-siktelsen som intet straffbart forhold. Fløystad mener imidlertid at Meltzer har opptrådt plagsomt og skremmende, og at han skal bøtelegges med 15 000 kroner for dette. Størrelsen på boten er tilpasset Meltzers inntektsforhold.

— Jeg har foreløpig ikke fått noen bot, men hvis jeg får en bot skal jeg vurdere om den skal påklages til Riksadvokaten, sier Meltzer.

Vil ikke kommentere

Statsadvokat Fløystad vil ikke kommentere det spesielle forholdet med at en kjent forsvarsadvokat bøtelegges for skremmende og plagsom adferd. Påtegnelsen fra statsadvokat Fløystad til Bergen politidistrikt ble sendt tirsdag.

Meltzer, som er en av Bergens mest profilerte forsvarsadvokater, har vært siktet for tre straffbare forhold, men alle siktelsene ble tirsdag henlagt som intet straffbart forhold. Meltzer var siktet for å ha mottatt kokain, for å ha truet taxisjåføren og for å ha forstyrret offentlig ro og orden da han uttalte med uttalelser han kom med til en kvinne på en restaurant i Bergen.

I innstillingen politiet i Bergen sendte til statsadvokaten, ble det tatt forbehold om at Meltzer skulle fradømmes retten til å jobbe som advokat. Forholdene som dannet grunnlaget for dette er nå henlagt, og statsadvokaten mener at boten på 15000 kroner er en passende reaksjon på den ene forseelsen han mener Meltzer har gjort.