Sist veke vart to personar bøtelagt og ein meld til politiet for unødig lysbruk under ein kontroll på Spjeld i Fjell.

— Desse bøtene var det godt å få skrive ut. Eg har sett meg grundig lei på denne toskeskapen, seier politibetjent Gustav Landro til BT. Han meiner den omfattande varslinga av kontrollar er ein uting som blir stadig verre, og varslar at politiet i tida framover vil prioritere tiltak mot slik tipsing til medtrafikantar.

Under kontrollen på Spjeld opplevde han at fleire bilar stilte seg opp i vegkanten for å åtvare møtande trafikk.

— Samfunnet og publikum stiller knallharde krav om at vi skal hindre dødsulukker, som vi har hatt fleire av på den aktuelle strekninga. Kontrollane våre er retta mot verstingane som skapar slike ulukker. Då er det enormt frustrerande å sjå at vanlege folk saboterer arbeidet vårt, seier Landro.

Bøtene var på tusen kroner kvar. Ein av dei bøtelagde nekta å godta førelegget, slik at politiet måtte melde han.

— Han hevda han hadde møtt ein kamerat langs vegen, og difor blinka ei rekkje gonger. Heilt toskete, seier Landro.

Han er ikkje i tvil om at han at lova på si side når han bøtelegg radar-tystarane.

— Det er heimla i trafikkreglane, i avsnittet om unødig bruk av lys. Og vi kjem til å ta i bruk den regelen ofte framover.