— Veldig synd. Vi trenger jo disse pengene til å utbedre sikkerheten i de samme tunnelene vi får kritikk for manglende sikkerhet. I verste fall tappes vi for 3,5 millioner kroner dersom vi må betale bøtene, sier veisjef i Hordaland, Ole Christian Torpp, til bt.no.

Virkemiddel

Brannsjef Helge Eidsnes understreker overfor bt.no at det viktigste er at brannsikkerheten nå kommer i fokus.

— Vi har ikke mulighet til å tvangsinndrive boten, og det er heller ikke pengene som er interessant for oss. Dette er et virkemiddel for å få fremdrift i saken, sier Eidsnes.

Han forteller at flere vanskelige saker er blitt løst etter at brannstyret har sendt ut varsel om dagbøter.

— Boten er et signal til politiske myndigheter om at de pengene som er bevilget over statsbudsjettet ikke er nok, sier Eidsnes.

Anker vedtaket

Torpp bestemte seg omgående for å anke vedtaket fra brannstyret. Nå skal Direktoratet for brann- og elsikkerhet se nærmere på dagmulkten.

— Vi har fått 31 millioner kroner fra staten for å sikre tunneler i Hordaland i 2002. Totalt har vi 47 millioner kroner til disposisjon, sier Torpp.

Likevel: Vegvesenet har ingen mulighet for å innfri kravene til brannstyrer dette året.

— Kanskje i 2003, men trolig ikke før 2004, forteller veisjefen.

— Brannstyret er opptatt av brannsikkerhet i tunnelene. Vi må være opptatt av sikkerheten til alle trafikantene. Skoleveien til barn, for eksempel. I fjor hadde vi 16 dødsulykker i Hordaland. Ingen av disse var i tunnel, legger Torpp til.

Bergen brannstyre fastsatte 30. mai 2000 krav til Statens vegvesen Hordaland om gjennomføring av brannteknisk sikringstiltak i 17 tunnelløp i Bergen kommune. I henhold til brannstyrets vedtak skal følgende branntekniske tiltak i tunnelene gjennomføres i perioden 2000-2003:

  • Montering av håndslukkere og nødskilt (innen år 2000).
  • Montering av kommunikasjonsutstyr i tunnelene (innen år 2001).
  • Brannsikring av PE-skum matter (innen år 2002)
  • Montering av vegbommer og ventilasjonsutstyr (innen år 2003).

I vedtaket brannstyret gjorde 30. mai 2000 ble det også gitt varsel om at dagmulkt vil bli gitt til eier av tunnelene, Statens vegvesen Hordaland, dersom ovennevnte frister ikke ble holdt.

Ved nyttår utløp fristen for montering av kommunikasjonsutstyr i tunnelene. Da var slikt utstyr ikke montert i 10 av 17 vegtunnelene, samlet i alt 20 tiltak i disse 10 tunnelene.

Med kommunikasjonsutstyr menes sambandskanal for brannvesenet, nødtelefoner for publikum og varsling til publikum via FM-radio (NRK1).

Etter forslag fra brannsjefen i Bergen har Bergen brannstyre vedtatt å ilegge eier av tunnelene, Statens vegvesen Hordaland, dagmulkt.