Mannen i 40-årene som ble tatt av naturoppsynet i Vik, hadde en patron med blyhagl i våpenet og minst syv i patronbeltet, ifølge politiet.

Risikoen for å bli oppdaget er svært liten, derfor vil myndighetene statuere et eksempel ved å ilegge en såpass høy bot. Politiet frykter at mørketallene er store, særlig fordi det ble solgt store mengder blyhagl i 2004.