Den 25 år gamle fiskeren var tiltalt for å ha etterlatt nærmere 200 breiflabbgarn i sjøen vest for Bømlo. Råtten fisk, krabbe og sel ble funnet da politiet og Fiskeridirektoratet aksjonert 24. november i fjor høst.

Da hadde fiskeren latt garnene stå urørt i nær to måneder. Ifølge politiet er beslaget på 5,6 kilometer garn det største på Vestlandet noensinne.

Da saken gikk for retten i Sunnhordland tingrett denne uken, valgte fiskeren å ikke møte opp. I stedet reiste han på fiske med håp om at retten ville utsette saken. Det mente ikke retten var nødvendig, og i dag falt dommen.

På forhånd hadde aktor lagt ned påstand om 45 dagers betinget fengsel, bot på 20.000 kroner, 57.000 kroner i erstatning for opprydning, samt inndragning av 209 garn. I forhold til dette, slapp fiskeren billig unna.

Må betale 39.000

For å ha unnlatt å røkte tre lenker breiflabbgarn ble han dømt for brudd på saltvannsfiskeloven. I bevisvurderingen har retten lagt vekt på videoopptak og bilder, som viser at lenkene var merket med fiskerens registreringsnummer.

25-åringen ba ikke om hjelp til å trekke garnene, og dømmes også for ikke å ha varslet Kystvakten om de tapte garnene.

«Unnlatelser som dette representerer et miljøproblem og en risiko for betydelig skade på ressursene lokalt», skriver Sunnhordland tingrett i dommen.

Retten fant likevel ikke særdeles straffeskjerpende omstendigheter, og kom derfor til at en bot på 20.000 kroner, samt inndragning av garnene, var en passende straff.

Samtidig som retten har gått bort fra fengselsstraff, har de også redusert erstatningskravet kraftig. 25-åringen må betale 19.000 kroner for opprydningsarbeid, det vil si en tredjedel av aktors påstand.

— For høy bot

Mannens forsvarer, Kjell Steinsbø, er glad for at aktors påstand om fengselsstraff ikke ble tatt til følge.

— Jeg mente det ikke var riktig å idømme fengselsstraff i slike saker, og det har jeg fått medhold i. Men ut fra tidligere rettspraksis mener jeg at boten på 20.000 kroner, er for høy. Jeg hadde også håpet at de ikke ville inndra garnene på grunn av min klients økonomiske situasjon.

- Vil dere anke saken?

— Jeg har ikke snakket med min klient, så jeg vet ikke.

Vurderer anke

Aktor Hallvard Gardshol Bjørndal hadde ikke rukket å sette seg grundig inn i dommen da bt.no tok kontakt, men sier han vil vurdere en anke.

– Det er ikke mye rettspraksis på området, og det kan være aktuelt med en anke på prinsipielt grunnlag for å finne en passende reaksjon.