Mannen kom kjørende fra Danmarksplass i retning Møhlenpris, men var ikke aktsom nok. I et fotgjengerfelt i Michael Krohns gate kjørte han på en 11 år gammel jente. Jenten ble brakt til Haukeland sykehus med brudd i venstre arm og i venstre tommel, samt sår i hodet.