Si din mening om bossbyen

I stedet er det de næringsdrivende som skal få smake pisken hvis de ikke overholder reglene mot forsøpling.

Byrådet måtte gi seg på forslaget om at også private huseiere skulle kunne bøtelegges. Opprinnelig var tanken å endre politivedtektene slik at kommunen kunne skrive ut bøter på 500 kroner til huseiere som ikke fjernet bosspannene sine fra fortauet når tømmedagen var over.

For trangt for bosspann

— I mange gater og smau er det så trangt at det ikke finnes andre steder å sette bosspannene. Vi har funnet ut at vi må ha gode løsninger på plass før vi bøtelegger private, forklarer byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen.

— Men hva skal bosspatruljene gjøre da, hvis de ikke har noen sanksjonsmuligheter overfor forsøplerne?

— Kommunen vil få anledning til å ilegge bøter til næringsdrivende og folk som kaster eller setter fra seg boss i bygatene. Det er bare punktet med bosspann som ikke tas med i denne omgang.

Iversen forteller at det ikke er avgjort hvor store bossbøtene skal bli. Patruljene består av ansatte i Samferdselsetaten, med assistanse fra Ren Bergen.

Protester

Det er over et år siden BT første gang skrev om bosspolitiet som var på trappene. Lisbeth Iversen hentet ideen fra Oslo.

— Vi tror de første gebyrene blir skrevet til sommeren, sa driftssjef Atle Kleppe til BT 31. mars 2005.

Så enkelt skulle det ikke bli.

I høringsrunden mottok kommunen protester fra en rekke hold. Huseierforeningen fryktet at deres medlemmer skulle bli ansvarlig for forsøpling som leieboere sto for.

BIR mente det var umulig å fjerne alle bosspann fra fortauene, så lenge det ikke finnes alternative steder å plassere dem. I tillegg viste det seg langt mer tidkrevende enn ventet å få Kommunaldepartementets godkjennelse.

Vil fjerne alle spann

Ifølge Iversen er det nye bosspolitiet bare første steg på veien.

— Målet er fjerne alle bosspann i sentrum. Vi har satt ned tre arbeidsgrupper som skal finne mulige plasseringer for 50 returpunkter i Bergen sentrum. Når de er på plass, vil vi renske byen for spann, sier byråden.

I løpet av sommeren skal det være klart hvor de nye returpunktene blir bygget. Ti av dem vil trolig bli bygd på parkeringsplasser som ble inndratt etter at Klostergarasjen kom. Dessuten kommer det returpunkt på Torget.

Iversen tror ikke sentrumsbeboerne vil protestere på å måtte bære med seg hver enkelt bosspose til nærmeste returpunkt.

— Velforeningene er positive til planen. De ser at de vil få et bedre bomiljø, mener hun.