Se for deg en helt ren Torgallmenning. For å få det til, må minst to vilkår oppfylles. Først må folkene som går der gjøre en innsats for å få is-papirene i bosspannene. Og for at det skal være noen vits, er det viktig at det bosspannene ikke er fulle fra før — det andre vilkåret.

Løsningen kan ligge like under nesen på deg. Nemlig under bakken.

Suksess i Europa

Teknologien har vært i bruk i over 40 år. I flere store byer som Stockholm, Göteborg, Barcelona og København fungerer det utmerket.

Bossugsystemet består av innebygde eller nedgravde tanker og rør. Som en kjempestøvsuger suger tanken til seg avfallet fra husholdninger eller bosskorger som er plassert utendørs. En spesialbygd bossbil kan etter behov komme og tømme de nedgravde tankene på lett tilgjengelige steder.

Brukes allerede

Det er først for få år siden at vi nordboere har fått øynene opp for bossugsystemet - bortsett fra rundt 5000 bergensere ved 30 anlegg som har vært forut for sin tid og installert fremtidens søppelsamlingsystem i en rekke borettslag og noen bedrifter. Også den nye flyplassen på Gardermoen har bussug.

De største fordelene med bossug er at det gir bedre arealutnyttelse, mer rasjonell avfallshåndtering og lavere driftskostnader. I tillegg kan byens gater bli tom for overfylte bosspann.

Står på pengene

— Bussug er fremdeles på skissestadiet i Bergen sentrum. Teknologien er der. Vi må bare sette i gang å bruke den, sier informasjonssjef Kjersti Kildahl i BIR.

For en drøy måned siden etablerte BIR sammen med Envac Norge et nytt selskap, Bossug AS. Dette selskapet skal selge, levere og drifte lukkete, vakuumstyrte avfallssystemer.

De to største utfordringene er ifølge Kildahl å finne ut av finansieringen til utbyggingen og få etablert et regelverk som støtter innføringen av systemet. Regelverket må for eksempel inneholde vedtak om at folk blir forpliktet til å installere bossug.

Du må betale

— Det blir nok i hovedsak brukerne som må betale for utbyggingen. Hvis det skal bygges ut bossug på for eksempel Torgallmenningen, må trolig byen eller huseierne betale for dette. Men det må flere politiske vedtak til, sier informasjonssjefen.

— Men BIR vil spare mange penger på å slippe å kjøre lange renovasjonsruter. Vil ikke dere være med på investeringen?

— Det er ikke nok til å finansiere utbyggingen. Men det er klart at reduserte utgifter må gjenspeile seg i renovasjonsgebyret, svarer Kildahl.

USYNLIG: Bossug sørger for et usynlig underjordisk avfallssystem - fri for lukt og stygge bosspann. Dersom Bergen en gang i fremtiden får installert bossug i bydelene, vil byen være spart for overfylte bosspann ved hushjørnene.<br/> Illustrasjon: Envac