— Dersom det er slik at dette er et budsjettspørsmål, vil jeg spørre byråden om det er mulig med omdisponeringer på budsjettet, slik at vi kan få det antall bosskurver som er nødvendig, sier Warloe.

Allerede i november 2000 tok han saken opp i Bergenhus bydelsstyre.

Bakgrunnen var at mange sentrumsgater var tynt utstyrt med bosskurver.

Det er de fortsatt, og kommunen har ikke penger til flere.

— Det kan virke som om dette må løftes til et budsjettspørsmål, og da er ikke bydelsstyret lenger rett adresse. Saken bør vurderes av bystyret, i hvert fall hvis vi mener at forsøpling er et problem, sier Warloe.

Selv er han av den klare oppfatning at rene sentrumsgater er viktig, og ønsker at bosskurvene kan bli et tema i forbindelse med budsjettrevisjonen.