Bystyret har tidligere sluttet seg til prinsippene om å omdanne selskapet til AS. Nå kommer saken opp på nytt.

Bakgrunnen for kommunens gevinst er de store verdiene som ble tilført BiR fra det kommunalt eide renholdsverket. Deler av beløpet, rundt 15 millioner kroner vil bli utbetalt i høst. Resten av beløpet, drøye 18 millioner kroner, omdannes til et lån. Byrådet foreslår for bystyret at byrådet får fullmakt til å fastsette rentevilkår og tilbakebetaling.

Selve omdanning vil, dersom bystyret sier ja, skje med tilbakevirkende kraft fra 1. januar i år.