Hvis forslaget blir vedtatt av bystyret, vil det innebære at folk flest må betale 135 kroner ekstra for bosset neste år.

For kunder med vanlige spann på 120 liter vil prisen øke fra 2322,50 kroner til 2457,50 kroner. Alle satsene finner du i dette dokumentet (PDF).

Forslaget innebærer at gebyrene økes med 4,2 prosent, og at kundene i tillegg må betale 35 kroner for utbygging av bossuget i Bergen sentrum.

«Renovasjonsgebyret i Bergen kommune består av en renovasjonspris til BIR og et påslag for oppgaver Bergen kommune utfører selv, som gebyrinnkreving og etterdrift av tidligere avfallsdeponier. Økningen er nødvendig blant annet fordi BIR opplever sterk reduksjon i salgsinntektene,» heter det på nettsidene til Bergen kommune.

Er det rimelig at alle bergensere skal betale for utbyggingen av bossug i sentrum? Si din mening i feltet under!