I formiddag ville Christophersen levere fra seg flasker og papiravfall til resirkulasjon.

— Jeg får bare ta det med hjem igjen. Her ser det ikke ut, sier Christophersen.

Han er oppgitt over at containerne ikke tømmes oftere slik at folk kan få levert fra seg avfall ved returpunktene.

— Det er ikke slik vi vil ha det i nabolaget. Dette er helt forferdelig, sier Christophersen.

Tømmes tre ganger i uken

Ifølge BIR (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap) tømmes containerne på Klosteret mandag, onsdag og fredag.

— Vi må dessverre konstatere at returpunktene blir overfylt i løpet av helgene, sier informasjonssjef i BIR, Kjersti Kildahl.

Hun forteller at BIR jobber med å skaffe flere containere i sentrum.

— Vi ønsker flere returpunkter i sentrum og har en dialog med kommunen om å få til et bedre tilbud for beboerne i sentrum. Men det er begrensete muligheter. Det er store biler som skal komme til, og det kan være vanskelig å finne plass nok. Det positive er at folk vil kildesortere, så vi må selvfølgelig tilrettelegge for at sentrumsbeboerne kan få gjøre det, sier Kildahl.

<b>OPPGITT:</b> Kjell Arne Christophersen bor like ved Klosteret. - Det er ikke første gang dette skjer, sier han til bt.no.
ANE BØRHAUG
<b>MÅ TØMMES:</b> Returpunktene på Klosteret flyter over av boss.
ANE BØRHAUG