Torstein Stangenes

— Det er sjelden det er så mange her på kveldstid. Jeg regner ikke med det blir køer når de innfører gebyret. Da blir vel bosset bare liggende i veikanten, sier en oppgitt Oddvar Sæle, som i går kvittet seg med avfall på gjenvinningsanlegget i Salhusvegen.

Han var ikke den eneste som benyttet sjansen i går. Det var lange køer både i Salhusvegen og i Rådalen. I Rådalen var køen på over en halvtime selv midt på formiddagen.

Forurenseren skal betale

Også Mons Torsvik mener gebyret ikke er miljøvennlig.

— Jeg synes det er forkastelig. Sorteringen har fungert bra, og jeg synes vi skulle bli spart for dette, sier han.

Fra 1. juli koster det 50 kroner å levere inntil to kubikkmeter boss på BIRs gjenvinningsanlegg. Elektriske og elektroniske apparater kan fortsatt leveres gratis. Begrunnelsen for gebyret er todelt: For det første ønsker politikerne at den som produserer boss i større grad skal betale for det. For det andre vil innføring av gebyret være med på å holde renovasjonsavgiften uforandret også i 2005.

Vil ikke samle opp

Sæle synes likevel ikke det nye gebyret er rettferdig.

— Vi bruker kildesorteringen flittig, og får mindre restavfall enn vi ellers ville fått. Men vi får ikke lavere renovasjonsavgift, for det blir for sjelden å få bosset hentet bare hver fjortende dag, sier han.

Han leverer ofte boss i Salhusvegen.

— Jeg leverer det der hvis jeg har noe jeg vet de ikke vil ha i bosspannet. Men koster det 50 kroner å levere det, blir det lett til at det havner i bosspannet likevel. Jeg vil jo ikke samle opp bosset i lange tider i garasjen for å levere det samlet, sier han.

PROVOSERT: Mons Torsvik tømmer boss sammen med Jonas og Stian i Salhusvegen etter å ha ryddet en sjøbod.
KNUT STRAND